Гаранционни условия

Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат 2+3* години гаранция за машините и 2+1* години гаранция за батериите.

*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg

Удължена гаранция

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+

Градински инструменти EGO Power+  - Хоби потребители

В продължение на 2+3* години от датата на първоначалната покупка на инструментите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

*3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.  

Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители

В продължение на 2+1* години от датата на първоначалната покупка на зарядните устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

*1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставя срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.

Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Професионални потребители

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под наем на оборудването.

Тази гаранция не ограничава правата на купувача, произтичащи от договора за продажба с дистрибутора или приложимите законови права.

Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи, че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка.

Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и увреждане в следствие на обичайна употреба.

Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или неправилен монтаж, поддръжка или съхранение.

Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде прехвърлена.

Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение на продукта или неоторизиран ремонт.

Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналният документ доказващ покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта) на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете с упълномощения сервизен център на EGO Power +.

Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, без предварително да се свържете с търговеца, от който са закупени.

Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази гаранция, са изключени. Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на поправка на оборудването, което се извършва.