Гаранционни условия

Всички продукти на EGO Power+ използвани за непрофесионални цели имат 2+3* години гаранция за машините и 2+1* години гаранция за батериите.

*Допълнителните години гаранция към стандартните 3 за машините и 1 за батериите от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+

Градински инструменти EGO Power+  - Хоби потребители

В продължение на 2+3* години от датата на първоначалната покупка на инструментите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

*3 допълнителни години гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставят срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.  

Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Хоби потребители

В продължение на 2+1* години от датата на първоначалната покупка на зарядните устройства и батериите на EGO Power+ System имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от непрофесионалисти и за домашни цели.

*1 допълнителна година гаранция към стандартните 2 от производителя се предоставя срещу регистриране на покупката в www.egopowerplus.bg, след което ще получите потвърдителен имейл за удължаване на гаранционния период.

ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА EGO POWER+

Градински инструменти EGO Power+, Зарядни устройства и батерии на EGO Power+ System – Професионални потребители

В продължение на 12 месеца (1 година) от датата на първоначалната покупка на продуктите на EGO Power + имат гаранция срещу дефекти в материала или изработката в случаите, когато те се използват по предназначение от полу-професионални или професионални потребители, като тази гаранция не покрива случаите на отдаване под наем на оборудването.

Условия на гаранцията

 
  • Тази гаранция не ограничава правата на купувача, произтичащи от договора за продажба с дистрибутора или приложимите законови права.
  • Дефектният продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно, ако се установи, че дефектите са причинени от лоши материали или производствена грешка.
  • Тази гаранция не покрива части или консумативи, които са обект на износване и увреждане в следствие на обичайна употреба.
  • Тази гаранция обхваща само дефекти, възникващи вследствие на нормална употреба и не покрива неизправности или нарушени функции, появили се в резултат на неправилна използване, злоупотреба (включително претоварване на продукта и прекомерно излагане на вода или дъжд), злополуки, пренебрегване или неправилен монтаж, поддръжка или съхранение.
  • Тази гаранция важи само за първоначалния купувач на дребно и не може да бъде прехвърлена.
  • Тази гаранция не покрива щетите, които са следствие от модификация, изменение на продукта или неоторизиран ремонт.
  • Рекламации по гаранцията трябва да се извършват в рамките на гаранционния срок. Инструмента трябва да се върне заедно с оригиналният документ доказващ покупката (където са обозначени датата на закупуване и описанието на продукта) на дистрибутора, от когото първоначално е закупено продукта. В случай, че това не е възможно, използвайте предоставените на този уебсайт данни, за да се свържете с упълномощения сервизен център на EGO Power +.
  • Дефектиралите батерии EGO Power + НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТРАНСПОРТИРАТ ПОСРЕДСТВОМ КУРИЕРСКА ИЛИ ВЪНШНА ТРАНСПОРТНА ФИРМА, без предварително да се свържете с търговеца, от който са закупени.
  • Всички рекламации, различни от правото да се отстрани дефект, както е посочено в тази гаранция, са изключени. Гаранционният срок за оборудването не се удължава или подновява в резултат на поправка на оборудването, което се извършва.